Jaarverslag

JAARVERSLAG OVER HET GILDEJAAR 2022-2023

Voor u ligt het achtentwintigste jaarverslag sinds de herleving in 1996.

Met een pontificale H. Mis opgedragen door bisschop Gerard de Korte begon op 8 oktober 2022 in Den Bosch de jaarlijkse Federatiedag (voorheen Hoofdliedendag). Deze dag stond in het teken van het thema “Trots op onze gilde” met een tentoonstelling van een serie kleurige foto’s van fotograaf Ida van Boekel, waarop gildeleden van verschillende generaties zijn afgebeeld. Verder zijn de potentiële leden van het vernieuwde bestuur van de Federatie voorgesteld. Tijdens de lunch en aan het einde van het programma konden gildeleden elkaar ontmoeten.

Een afvaardiging van de overheid was op 9 januari 2023 aanwezig bij de Nieuwjaarsborrel van de gemeente Meierijstad in het “Spectrum” in Schijndel. Na de toespraak van burgemeester Kees van Rooij was er een programma van eigentijdse muziek en interviews met wethouders, wat het contact met andere aanwezigen soms moeilijk maakte. De belangstelling voor deze bijeenkomst was wederom groot uit alle geledingen van de gemeente.

Op woensdag 11 januari 2023 zijn gildebroeders en partners ontvangen in het gildehuis voor de nieuwjaarsbijeenkomst. Na het uitwisselen van de nieuwjaarswensen is er genoten van koffie met gebak. Daarna kwamen de drankjes op tafel en is er gezellig gebuurt tot in de kleine uurtjes.

Op 12 april 2023 kregen we het droeve bericht dat onze gildebroeder Piet Spanjers is overleden. Piet was een van de initiatiefnemers van de herleving van ons gilde. Hij heeft daarna vele mooie gildeattributen en koningsschilden gemaakt. Van Piet is in alle stilte afscheid genomen.

Op 12 en 13 april 2023 zijn op de binnenplaats van kasteel Henkenshage de kinderen van groep 5 van de Rooise basisscholen met tromgeroffel en klanken uit bazuinen ontvangen. Nadat de baron en barones de kinderen hadden verteld over het kasteelleven in vroegere tijden, lieten we de kinderen kennismaken met tamboeren, vendelen en kruisboogschieten. Het enthousiasme was wederom groot.

Op 19 april 2023 is de voorjaarsvergadering gehouden. Het jaarprogramma is uitvoerig besproken. Lokale activiteiten blijven ons speerpunt.

Het jaarlijks Sint-Jorisfeest op 23 april 2023 begon met de optrek van het parkeerterrein van de Donkershoeve naar het huis van de koning. Casper en Betsie ontvingen de gildebroeders en boden ze koffie met krentenbollen aan. Vanaf de parkeerplaats aan het Sluisplein is opgetrokken naar de Martinuskerk voor de gildemis. Pastoor Bryan van de Mortel en pastoraal werker Marjelein Verhoeven-van der Staak gingen voor in de viering. Casper had op deze bijzondere dag zijn naaste familie uitgenodigd. Na de preek heeft de pastoor het koningsschild van koning Casper van der Staak gezegend. Na de viering is buiten voor de kerk de gelofte van trouw hernieuwd aan de kerkelijke en wereldlijke overheid.
Vervolgens is het gezelschap opgetrokken naar de Dienstencentrum voor ontvangst door wethouder Johan van Gerwen namens de gemeente Meierijstad. Na een korte toespraak van de wethouder heeft koning Casper zijn koningsschild aangeboden aan het gilde. Hoofdman Henk Quinten heeft het in ontvangst genomen. De koning zal de komende paar jaar zijn schild met trots dragen. Vervolgens is getoast met de erewijn.
Het feest is voortgezet met een gezamenlijke maaltijd in het gildehuis. Na de maaltijd bleef het nog lange tijd gezellig onder genot van een drankje.

Op koningsdag 27 april 2023 trokken na de toesprak van de burgemeester de vier gilden van Meierijstad de “Koekbouw” binnen voor de vendelhulde aan de verzamelde gedecoreerden. Het was een kleurrijk schouwspel dat zeer op prijs is gesteld. Na afloop is in de Afzakkerij een drankje aangeboden.

Op 4 mei 2023 kwamen de genodigden samen in het Bestuurscentrum voor de jaarlijkse Dodenherdenking. Om 19.00 uur vertrokken de aanwezigen, met het gilde voorop, in een stille tocht via de Markt naar het monument bij de Hambrug, waar zich al vele belangstellenden verzameld hadden. Burgemeester Kees van Rooij sprak er namens de gemeente Meijerijstad over het thema “Leven met oorlog”. Na een gedicht en het voorlezen van de namen van de gesneuvelden is de Taptoe geblazen.
Na twee minuten stilte en het zingen van het Wilhelmus zijn er kransen gelegd.
Vervolgens spraken pastoor Bryan van de Mortel en Peter de Koning, de voorzitter van de Oranjevereniging. Met het slotwoord van Marius Wijnakker is de herdenking afgesloten. Daarna is via het Corridor teruggegaan naar het Bestuurscentrum waar een drankje en hapjes zijn aangeboden.

Op 6 mei 2023 hebben een aantal van onze gildebroeders op uitnodiging van en samen met het gilde uit Schijndel de H. Mis in de Sint-Jan in Den Bosch opgeluisterd in het kader van de meimaandvieringen.

Op 3 juni 2023 is in Erp het jaarlijks koningssschieten van Meierijstad georganiseerd.
Na ontvangst van de gilden op het Hertog Janplein is een korte optocht gehouden door de straten van Erp. Op het gildeterrein zijn voorrondes geweerschieten en wedstijden jeu de boules gehouden. Na selectie in de voorrondes begonnen 19 gildeleden van de vier gilden aan het schieten om een gildekoning.
Na 107 schoten haalde Paul Wonders uit Veghel het laatste stukje van de vogel naar beneden en is gildekoning 2023 van Meierijstad geworden. Het gilde uit Veghel won in de finale de jeu de boules-wedstijd en ging met de landjonker naar huis. Het was een gezellige middag met warm weer en een verfrissend windje.
Vanaf het plein bij de kerk in Nijnsel is op 11 juni 2023 opgetrokken met acolieten, de diakens Wilchard Cooijmans en Peter Buijs en pastoor Bryan van de Mortel naar het processiepark voor de viering van de H. Mis. Deze viering was ook de afsluiting van het werkjaar van de parochie. Doopouders, communicanten en vormelingen zijn ook aanwezig. Muziekgezelschap Meierijstad verzorgde samen met een koor het muzikale gedeelte van de viering. Aan het eind van de viering een cheque van 1800 euro aangeboden aan de Emilius-school van Zonhove bijeengebracht door communicanten. Na afloop is in een sacramentsprocessie met baldakijn de monstrans door de pastoor van park naar de kerk gedragen waarna met een slotlied en de zegen met de monstrans de processie is afgesloten. Bij de Beckart is een kopje koffie met cake aangeboden.

Op 17 juni 2023 is het Erfgoed Cultureel Festival “Rooi verbeeldt” georganiseerd. Bij het Bestuurscentrum is het festival geopend waarbij ons gilde een rol speelde bij het hijsen van de vlag. Daarna is opgetrokken naar de Martinuskerk waar we een kleine tentoonstelling hadden ingericht met onze attributen. De belangstelling was matig maar we hielden er toch een goed gevoel aan over.

Op zaterdag 26 augustus 2023 heeft ons gilde voor de negende keer het burgerkoning schieten georganiseerd. Ondanks de minder goede weersvoorspellingen is het toch druk geworden op het fraai versierde gildeterrein zowel met 34 schutters als met toeschouwers. Het weer is uiteindelijk erg meegevallen. Onder de vrolijke noten van seniorenorkest “Dommelvolk” heeft koning Casper van der Staak met een schot op de wip de wedstrijd geopend. Vijf schutters plaatste zich na de voorrondes voor de “afkampronde” waarin ze telkens twee schoten achter elkaar losten.
Na 2 ronden was de winnaar al bekend, maar de anderen moesten nog een aantal keren doorgaan voor de tweede en derde plaats.
Burgerkoning is geworden Gerrit Swinkels. Gevolgd door Peter Havinga en Gradje Brouwers op respectievelijk de tweede en derde plaats.
Na de prijsuitreiking is het nog een tijdje erg gezellig gebleven.
Wij kunnen dan ook terugzien op een geslaagde middag.
Na afloop van het burgerkoning schieten hebben gildebroeders en partners er nog een gezellige avond van gemaakt met een hapje en een drankje.

Op zondag 17 september 2023 vertrok om 11.00 uur vanaf het Bestuurscentrum in Sint-Oedenrode de stoet met het gilde voorop naar het Monument to the Dutch aan het Corridor. In de stoet liepen ook 120 soldaten mee van de 101ste Airborne-divisie en vertegenwoordigers van de Engelse en Amerikaanse legers. Bij het monument zijn diverse toespraken gehouden en bloemen gelegd. Na de Taptoe sloot de 101ste Divisie muziekband de ceremonie af met het Amerikaanse volkslied. Vervolgens is opgetrokken met het gehele gezelschap naar de Engelse oorlogsgraven op de Martinuskerkhof. Ook daar zijn een paar toespraken gehouden en bloemen gelegd. Met het spelen van het Engelse volkslied is de ceremonie afgesloten. Terug in het Bestuurscentrum zijn koffie en worstenbroodjes aangeboden.

Sint-Oedenrode, 15 november 2023
Casper van der Staak, dekenschrijver.